1.10.2008

அழைப்பு

இந்த வலை பூ வில் உங்கள் எழுத்துக்களை யும் பதிக்க விரும்பினால் எனக்கு மெயில் அனுப்பவும்.

lavraj2k4@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும். சுப்ஜெச்ட் ல் அமுத தமிழ் என்று குறிப்பிடவும்.

புத்தகம்,கவிதைகள்,சினிமா என்று தமிழ் சம்பந்த பட்ட எதையும் விமர்சிக்க ஆவல் இருப்பின் அதையும் எனக்கு மெயில் ல் அனுபலாம். ஆங்கில வடிவான தமிழில் அனுபினாலும் மகிழ்ச்சி.

No comments: