1.13.2008

கூடார வள்ளி

கூடார வள்ளி...ஆண்டாள் திருமணம்.மார்கழி மாதத்தில் கொண்டாட படுகின்றது. 27 ஆவது பாசுரம் அம்பாவடை வரும் நாளில் கொண்டாட படுகின்றது. இதை பற்றி தெரிந்தவர்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்.

No comments: